ارسال سریع

زمان بسیار با ارزش است . ارسال سفارشات شما در شهر تهران کمتر از 2 ساعت انجام می شود. سفارش هایی که در بازه زمانی ۹ صبح الی ۱۷ (به استثنا پنج شنبه ها تا ساعت ۱۵ ظهر) به صورت موفق ثبت و نهایی می شوند، در همان روز و نهایتا ظرف ۲ ساعت پس از ثبت سفارش تحویل پیک موتوری داخل شهری می شوند.